SD komes a.s.

Vítejte na Webu společnosti

Obchodní společnost SD - KOMES, a.s. vznikla rozdělením společnosti SHD – KOMES, a.s. z důvodu jejího zrušení bez likvidace a přechodem jmění na nástupnickou společnost SD – KOMES, a.s. a nástupnickou společnost Hotely SRNÍ, a.s. dle projektu rozdělení. O této skutečnosti rozhodla mimořádná valná hromada společnosti dne 9.5.2008.

Od roku 2008 je SD – KOMES, a.s. členem skupiny SD a.s.

SD – KOMES, a.s. je dodavatelská společnost orientovaná především na tyto činnosti:

  • Obchod

  • Pronájmy skladových prostor

Společnost zabezpečuje služby zejména pro Severočeské doly a.s. a postupně expanduje v tržním prostředí ve všech oblastech obchodu. Silnou stránkou naší firmy je odbornost zaměstnanců.

Rádi Vás přivítáme v našich skladech. Kontaktujte nás prosím na telefonních, ev. faxových číslech nebo prostřednictvím elektronické pošty.

Výpis z obchodního rejstříku zde.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka: B 1948.

  Oznámení o změně sídla společnosti

 Vážení obchodní partneři,

 oznamujeme Vám, že dnem 29.5.2013 došlo ke změně sídla společnosti

SD - KOMES, a.s. z adresy Moskevská 14/1, 434 01 Most na novou adresu:

SD – KOMES, a.s.

U Jezera čp. 3

Dolní Jiřetín

434 01 Horní Jiřetín

IČ: 28666674

DIČ: CZ28666674

Dovolujeme si Vás požádat o změnu této skutečnosti ve Vaší evidenci a zasílání poštovní korespondence na uvedenou adresu.

V souvislosti s touto změnou došlo i ke změnám telefonických kontaktů.

Nová telefonní čísla jsou uvedena v seznamu zde.

 

Oznámení o fúzi

Jediný akcionář společnost Severočeské doly a.s. v působnosti valné hromady Společnosti dne 29.01.2014:

·         rozhodl o záměru fúze sloučením společnosti SD – KOMES, a.s. jako zanikající společnosti

a PRODECO, a.s. jako nástupnické společnosti.

·         rozhodl o stanovení rozhodného dne fúze na den 01.01.2014.

 

 

Aktuality